6. marts Generalforsamlingen 2019 med spisning

DKK99.00

Generalforsamling 2019

Onsdag den 6. marts 2019, er der generalforsamling. Generalforsamlingen vil igen i 2019 være opdelt i en spisning og selve generalforsamlingen, begge dele foregår i ”øl-museet”, det store lokale på 1. sal.
Spisningen starter kl. 19, og generalforsamlingen kl. 20.00.

Ønsker du kun at deltage i selve generalforsamlingen, så er det gratis, men send en mail så vi kan sørge for en stol. Husk at følge med på hjemmesiden, hvor vi offentliggør regnskab og indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 18. februar. Sidste frist for tilmelding er 26. februar 2019.

Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab fremlægges
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse; på valg er:
Henrik Andersen, Per Mastrup, Søren Petersen og Flemming Nielsen.
7. Valg af bestyrelsessuppleant:
Der skal vælges en ny suppleant, idet Søren Møller Mogensen er indtrådt i bestyrelsen efter Jan Bolhøj.
8. Eventuelt
Bemærk venligst at kontingent for 2019 skal være betalt senest den 5. marts 2019 for at kunne deltage i generalforsamlingen.
Dagsorden iflg. Vedtægterne, regnskab og indkomne forslag bliver offentliggjort på hjemmesi-den
14 dage før generalforsamlingen. Jf. vedtægterne foregår al kommunikation elektronisk, husk derfor selv at udskrive og medbringe fornødne dokumenter.

42 på lager

Varekategori: Tag:

Beskrivelse

Menu
En overraskelse fra delikatessen ( gryderet ) med vin og vand, begge dele ad libitum….
Billetten er kun gyldig for medlemmer, der har betalt kontingent for 2019.
94 pladser, pris 99,-
Se mere på hjemmesiden
Sted : Det store lokale på 1. sal
Start spisning kl. 19.00, generalforsamling kl 20.00
Dørene åbnes kl. 18.30